Useita aloitteita muovijätteen torjumiseksi

Vuonna 2019 Garnier liittyi Ocean Conservancy -järjestön toimintaan muovijätteen torjumiseksi. 21. syyskuuta 355 Garnierin työntekijää osallistui maailmanlaajuiseen International Coastal cleanup day -siivoustalkoisiin. 19. syyskuuta 2020 osallistumme maailman suurimpaan yhden päivän vapaaehtoiseen tapahtumaan, jolla torjutaan valtamereen päätyvää muovia. Liity mukaan osoitteessa garnier.com

Mitä Garnier tekee suojellakseen meriä?

Garnier tekee yhteistyötä Ocean Conservancy -kansalaisjärjestön kanssa, joka on työskennellyt valtameriin päätyvää muovijätettä vastaan yli 30 vuoden ajan. Yhdessä lisäämme tietoisuutta valtamerten ja rantojen puhdistamisen tärkeydestä ja kannustamme henkilöstöämme ja kuluttajiamme osallistumaan Ocean Conservancyn vuosittain toistuvaan International Coastal Cleanup - siivoustalkoisiin, joka on maailman suurin yhden päivän ponnistelu valtameriin päätyvän muovin torjumiseksi.

Teemme myös yhteistyötä Plastics for Change - kansalaisjärjestön kanssa auttaaksemme Intian roskienkerääjien yhteisöä saamaan oikeudenmukaisen hinnan kerätystä muovista, kehittämään heidän työolosuhteitaan ja edistämään kierrätystä.

Mitä on muovijäte?

Muovijätteestä on tullut kriittinen haaste viime vuosikymmeninä. Nykyään muovia tuotetaan yli 350 miljoonaa tonnia vuodessa ja maailmanlaajuisesti vain 20% muovijätteistä kierrätetään.   Loput ovat jätettä, joka saastuttaa ympäristöämme. Tänä päivänä yli 75% maailmanlaajuisesti tuotetusta muovista on jätettä. Muovijätteet vahingoittavat eläimistöä ja luonnollisia ekosysteemejä ja vaikuttavat ilmastonmuutokseen.

Kuinka paljon merissä on muovia?

Jopa 12,7 miljoonaa tonnia muovia päätyy mereen joka vuosi. Tutkijat ennustavat, että vuoteen 2050 mennessä muovin määrä ylittää kalojen määrän. Jokainen minuutti mereen päätyy yhden New Yorkin kaupungin roska-auton verran muovia.    (Lähde: UN Environment Programme https://environmentlive.unep.org/marinepollution).

Miten muovi päätyy valtameriin?

Valtamerien muovijäte johtuu suurelta osin siitä, että monilla ihmisillä ei ole mahdollisuutta hävittää jätteitään vastuuntuntoisesti. Sen sijaan muovijäte päätyy usein paikallisiin jokiin, jotka lopulta virtaavat valtamereen. Tänä päivänä suurin osa muovijätteestä johtuu liiketoimintamalleista, jotka tukevat kertakayttöisiä pakkauksia; jätteiden virheellistä käsittelystä, jonka seurauksena muovi päätyy ympäristöön; ja toimitusketjuista, jotka tuottavat viisi kertaa enemmän neitseellistä muovia kuin kierrätettyä muovia.  

Mitä vaikutuksia muovilla on meriin?

Yli 800 merieläinlajia kärsii muovijätteestä joko siksi, että ne syövät sitä, takertuvat siihen tai altistuvat kemialliselle saastumiselle. Muovijäte aiheuttaa miljoonien merilintujen ja merinisäkkäiden kuoleman ja jotkut merieläinlajit ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon. Muovi aiheuttaa merieläimille terveysongelmia, jotka leviävät ravintoketjussa eteen päin ja lopulta myös ihmisille, jotka syövät niitä. Muovi saastuttaa myös merivettä, mikä johtaa alhaisempiin happitasoihin ja vaikuttaa merieläinten, kuten valaiden, delfiinien ja pingviinien selviytymiseen. Linnut ja maaeläimet voivat takertua rannalla olevaan muoviin. Muovi uhkaa toimivaa ekosysteemiä ja valtamerissä kelluvat mikromuovilautat ovat myrkyllisiä kaikille eläville olennoille.