VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖEHDOT

www.garnier.fi

Voimassa 01.01.2020

 

Tervetuloa tälle Verkkosivustolle, joka on omistettu Garnier (jäljempänä "Verkkosivusto").

 

Olkaa hyvä ja lukekaa nämä Käyttöehdot, jotka ohjaavat tämän Verkkosivuston käyttöä (jäljempänä "Käyttöehdot"). Käyttämällä tätä Verkkosivustoa hyväksyt nämä Käyttöehdot sellaisenaan varauksetta.

Verkkosivuston URL: www.garnier.fi

Julkaisija: L’Oréal Finland Oy, Keilaranta 13A, 02150 Espoo, Finland, reg no 0346279-6, toimii brändinsä Garnier nimissä ja sen puolesta (jäljempänä"Julkaisija" tai "Me").

Verkkopalvelun isäntä: Microsoft AZURE, Microsoft Ireland Operations Limited,  DUBLIN 18, 99000 BLACKTHORN ROAD, på vegne af dets brand Garnier.

1.PÄÄSY VERKKOSIVUSTOLLE

Saadaksesi pääsyn ja käyttääksesi tätä Verkkosivustoa sinun tulee olla aikuinen. Jos olet alaikäinen tarvitset vanhempiesi ennakkohyväksynnän.

Voit käyttää Verkkosivustoa vapaasti ilman, että sinua vaaditaan kirjautumaan tai luomaan tili.

Pääsy Verkkosivustolle ja/tai sen tiettyihin osiin saattaa vaatia PIN koodien käyttöä. Tässä tapauksessa on sinun vastuullasi tehdä tarvittavat toimenpiteet pitääksesi kyseiset koodit salassa. Sinulla on luonnollisesti oikeus muuttaa koodeja milloin tahansa. Kirjautumisyritysten määrä Verkkosivustolle ja/tai sen tiettyihin osiin saattaa kuitenkin olla rajattu, jotta voidaan estää näiden koodien vilpillinen käyttö. Ole hyvä ja ota Meihin yhteyttä mikäli havaitset tällaista vilpillistä koodien käyttöä. Me pidätämme oikeuden estää pääsysi sivustolle mikäli näissä Käyttöehdoissa asetettuja sääntöjä rikotaan.

Ylimääräiset maksut internettiin pääsystä ja sen käytöstä jäävät sinun kustannettavaksesi.

2.AINEETTOMAT OIKEUDET

a. Immateriaalioikeudet

Tämän Verkkosivuston kehittäminen vaati merkittäviä investointeja. Verkkosivusto ja kaikki sen elementit (kuten brändit, kuvat, tekstit, videot, jne.) ovat immateriaalioikeudellisesti suojattuja. Verkkosivuston käyttö, jäljentäminen ja esittäminen (kokonaisuudessaan tai osissa) kaikissa medioissa, mihinkään muuhun tarkoituksiin, mukaan lukien, mutta ei yksinomaan, kaupallisiin tarkoituksiin, on kiellettyä.

Voimme tarjota saataville tämän Verkkosivuston kautta sisältöä, joka sinulla on oikeus ladata (jäljempänä "Ladattava Sisältö").Me myönnämme sinulle ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävän oikeuden, maksutta ja aineettoman omaisuuden oikeudelliseksi suojakaudeksi, yksinomaan Ladattavan Sisällön henkilökohtaiseen ja yksityiseen käyttöön, kuten Suomen laissa ja ulkomaisissa laeissa sekä kansainvälisissä sopimuksissa on määritelty. Kaikki Verkkosivuston jäljentäminen, esittäminen, muuttaminen ja jakaminen on kiellettyä. Lataamalla tai käyttämällä Ladattavaa Sisältöä, sitoudut käyttämään sitä näiden Käyttöehtojen mukaisesti.

Siinä tapauksessa, että tarjoamme saatavillesi Verkkosivuston, joka mahdollistaa kuvanmuokkauksen (erityisesti kosmetiikan kokeilemiseen virtuaalisesti), tiedostat ja hyväksyt, että tällainen Verkkosivusto on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöösi sivuston käyttötarkoituksen mukaisesti. Sinulla ei ole lupaa käyttää Verkkosivustoa mihinkään sellaiseen tarkoitukseen, joka voi loukata kolmansien osapuolten kunniaa, mainetta tai oikeuksia.

b. Kolmansien osapuolten oikeudet

Muistutamme sinua, että sinun on hankittava kaikki tarvittavat luvat ja oikeudet kaikilta oikeudenhaltijoilta koskien sisältöä, jonka haluat julkaista Verkkosivuston kautta, mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet ja/tai kirjalliset, taiteelliset ja teollisoikeudet ja julkaisuoikeudet (mukaan lukien oikeus omaan kuvaan) saadaksesi oikeuden käyttää sisältöä. Sinun tulee esimerkiksi hankkia oikeudet kaikkeen sisältöön (erityisesti valokuviin), jossa näkyy viimeaikaisia arkkitehtuurillisia töitä, mainosmalleja tai muita malleja, joita saattaa esiintyä (akronyymit, logot, jne.).

c. Käyttäjän sisältö

Saatamme tarjota saataville tilan tämän Verkkosivuston kautta käyttäjän sisällölle kuten tekstille, valokuville, videoille, mielipiteille jne.(jäljempänä "Käyttäjän Sisältö").

Julkaisemalla Käyttäjän Sisältöä Verkkosivuston kautta, myönnät Meille maksuttoman, peruuttamattoman, ei-eksklusiivisen ja maailmanlaajuisen lisenssin jäljentää, esittää, käyttää, kopioida, muuttaa, sopeuttaa, editoida, jaella, kääntää, luoda jäljennöksiä, yhdistää toisiin töihin ja jakaa Käyttäjän Sisältöä (kokonaisuudessaan tai osissa).

Kyseinen käyttö on sallittua L’ORÉAL konsernin ja sen tytäryhtiöiden sekä sen tuotteiden ja/tai brändien toimesta kaikkiin sisäisiin tai ulkoisiin, kaupallisiin tai taloudellisiin viestintätarkoituksiin, mainontaan ja viestintään, historiallisiin ja arkistointi tarkoituksiin, erityisesti seuraavissa medioissa:

 • Julkaisu kaikissa formaateissa, rajoittamattomissa määrin,
 • Painetussa lehdistössä, rajoittamattomassa määrässä julkaisuja,
 • Julkaisu rajoittamattomassa määrässä julkaisuja, erityisesti sisäisen viestinnän käyttöön, mukaan lukien myynti- ja jakeluosastojen (tukkumyyjät, jälleenmyyjät, edustajat jne.), tapahtumien, kongressien esitteiden, messujen, myyntikojujen; B-to-B viestintä, ammatillinen lehdistö, rajoittamattomassa määrissä ja määrässä julkaisuja;
 • Sähköinen, IT, digitaalinen, multimedia, internet ja intranet julkaisu, kaikkien verkkosivujen kautta (riippumatta verkkosivun ja/tai median tyypistä, mukaan lukien Facebook, Twitter, YouTube tai Dailymotion), rajoittamaton määrä inserttejä ja lähetyksiä,
 • kaikkien mainosmedioiden kautta (mukaan lukien vähittäiskaupoissa mainostaminen ja L’ORÉAL konsernin brändi tuotteiden yhteydessä (jäljempänä “Media”).

Sinua tiedotetaan tässä siitä, että sosiaaliset mediat ovat kolmasien osapuolten omistamia medioita ja tämän vuoksi Käyttäjän sisällön leviäminen näiden sosiaalisten medioiden kautta on näiden kolmansien osapuolten määrittelemien käyttöehtojen määrittelemää. Tämän vuoksi Meitä ei voida pitää vastuullisena mistään sisällön käytöstä, Meidän tai kolmansien osapuolten toimesta, näiden sosiaalisten medioiden määrittelemien käyttöehtojen mukaisesti, mukaan lukien ilman rajoituksia, lisensoitujen oikeuksien laajuuden ja ajallisen keston ja Sisällön poistamisen osalta. Olet vastuussa sosiaalisten medioiden käyttöehtojen mukaisesti kolmasien osapuolten vaatimusten käsittelystä koskien Sisältöä.

Lisäksi Me muistutamme sinua, että Sisältöön saatetaan viitata hakukoneissa ja siten yleisö voi päästä siihen käsiksi Verkkosivuston ulkopuolelta.

Tämä lupa antaa Meille mahdollisuuden sopeuttaa Sisältöäsi kuten on etukäteen määritetty ja/tai tehdä sellaisia selvennyksiä Sisältöön, jotka me koemme hyödyllisiksi, sillä ehdolla, että Käyttäjän Sisältö ei muokkaa kuvaasi tai sanojasi.

Lisäksi Käyttäjän Sisällön käyttö saattaa sisältää anonymisoitua tietoa, kuten kaupunkisi, maasi tai ikäsi ja/tai, jos olet ennalta ilmaissut antavasi siihen luvan, tietoa, joka mahdollistaa tunnistamisesi kuten etunimesi tai nimimerkkisi.

Kaikki Käyttäjän Sisältö, jonka mahdollisesti julkaiset tällä Verkkosivustolla on sinun valitsemaasi ja täysin sinun vastuullasi. Muistutamme sinua kuitenkin siitä, että Käyttäjän Sisältö ei saa olla ristiriidassa soveltuvan lain, yleisesti hyväksyttyjen arvojen tai näissä ehdoissa asetettujen periaatteiden kanssa. Tässä yhteydessä Me pidätämme oikeuden poistaa minä tahansa hetkenä sellaisen Käyttäjän Sisällön, joka ei ole näiden Käyttöehtojen mukaista, mukaan lukien käytännesäännöt.

Lisäksi, jos pääset käsiksi Käyttäjän Sisältöön, jonka on luonut toinen käyttäjä, sinun tulee noudattaa kyseisen käyttäjän oikeuksia ja sinun tulee erityisesti olla jäljentämättä tai levittämättä mainittua Sisältöä, joka on julkaistu muiden medioiden kautta ilman ennalta saatua lupaa kyseiseltä käyttäjältä.

3.KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

Me kunnioitamme suvaitsevaisuuden ja toisten ihmisten kunnioittamisen arvoja.

Tästä syystä käyttämällä tätä Verkkosivustoa, hyväksyt, että et:

 • Välitä mitään rasistisia, väkivaltaisia, ksenofobisia, pahantahtoisia, töykeitä, säädyttömiä tai lainvastaisia kommentteja;
 • Levitä mitään sisältöä, joka saattaa olla vahingollista, kunniaaloukkaavaa, luvatonta, pahantahtoista tai yksityisyys- tai julkaisuoikeuksia loukkaavaa, väkivaltaa, rotu- tai etnistä vihaa lietsovaa tai joka saattaa täyttää törkeän säädyttömyyden kriteerit tai joka lietsoo tekemään tiettyjä rikoksia tai loukkauksia;
 • Käytä Verkkosivustoa mihinkään poliittisiin-, propaganda- tai käännyttämistarkoituksiin;
 • Julkaise mitään sisältöä tai mainontaa koskien Verkkosivustolla esitetyn bändi(e)n kanssa kilpailevia palveluita ja/tai tuotteita;
 • Ohjaa Verkkosivustoa pois sen käyttötarkoituksesta, mukaan lukien käyttämällä sitä seuranhakupalveluna;
 • Levitä mitään tietoa, joka saattaa suoraan tai välillisesti mahdollistaa nimenomaisen tai täsmällisen yksityishenkilön tunnistamisen ilman ennakkoon annettua ja ilmaistua suostumusta, kuten tämän sukunimeä, postiosoitetta, sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa;
 • Levitä mitään tietoa tai sisältöä, joka saattaa olla haitallista nuoremmille;
 • Uhkaile tai ahdistele muita;
 • Menettele rikollisesti, mukaan lukien loukkaa kenenkään oikeuksia ohjelmistoihin, tavaramerkkeihin, valokuviin, tekstiin, videoihin jne.;
 • Levitä sisältöä (mukaan lukien valokuvat ja videot), joka kuvaa alaikäisiä.

Jos tulet tietoiseksi mistään sellaisesta Käyttäjän Sisällöstä, joka hyväksyy rikokset ihmisyyttä vastaan, lietsoo rotuvihaa tai väkivaltaa tai liittyy lapsipornoon, sinun tulee välittömästi ilmoittaa asiasta Meille , ja täsmentää päivämäärä jona tulit tietoiseksi kyseisestä sisällöstä, henkilöllisyytesi, URL-osoitteen, kuvauksen kiistanalaisesta sisällöstä ja kyseisen sisällön julkaisijan nimimerkki.

Jos Käyttäjän Sisältö on mielestäsi yllä listattuja periaatteita tai sinun tai kolmansien osapuolten oikeuksien rikkovaa (kuten mikä tahansa rikkomus, loukkaus tai yksityisyyden loukkaus) ole hyvä ja ilmoita Meille.

Ilmoituksen tulee sisältää:

 • ilmoituksen päiväys;
 • jos lähettäjä on yksityishenkilö: sukunimi, etunimija toiset nimet, ammatti, osoite, kansalaisuus, syntymäaika ja -paikka;
 • vastaanottajan nimi ja osoite tai jos vastaanottaja on oikeushenkilö, yrityksen nimi ja rekisteröity toimipaikka;
 • ilmoitettavien faktojen kuvaus ja tarkka sijainti (esimerkiksi URL linkki raportoitavaan sisältöön);
 • syyt siihen miksi sisältö tulisi poistaa, mukaan lukien viittaus lakipykäliin ja niiden soveltuvuus (oikeutus) kyseisen tapauksen faktoihin;
 • kopio kaikesta kirjeenvaihdosta mitä raportoitavan sisällön kirjoittajan tai julkaisijan kanssa on käyty tai pyynnöt keskeyttää toiminta, poistaa tai muuttaa sisältöä tai oikeutus sille, että kirjoittajaa tai julkaisijaa ei ole voitu tavoittaa.

Puuttellista ilmoitusta ei välttämättä oteta huomioon..

4.VERKKOSIVUSTOLLA OLEVA TIETO

a. Yleiset määräykset

Haluamme muistuttaa, että tällä Verkkosivustolla saatavissa olevassa tiedossa saattaa esiintyä epätarkkuutta ja puutteita, erityisesti kolmasien osapuolten vuoksi. Me sitoudumme poistamaan tällaiset epätarkkuudet tai täydentämään puuttellisen tiedon Verkkosivustolla niin pian kuin mahdollista.

b. Tietoa tuotteista ja palveluista [Poistetaan mikäli Verkkosivusto on kaupallinen e-commerce -sivusto]

Tällä Verkkosivustolle esitellyt tuotteet ja palvelut eivät ole myytävänä, vaan tämä on yleinen esittely tuote- ja palveluvalikoimasta, jonka tarjoamme maassa, jossa tämä Verkkosivusto on saatavilla.

c. Neuvot ja vianmääritystyökalut

Tällä Verkkosivustolla tarjotut neuvot ja/tai mahdollisesti saatavilla olevat vianmääritystyökalut ovat vain simulaatioita joiden tarkoitus on antaa asiantuntevaa kosmetiikkaa neuvontaa.

Niiden jakama tieto on tarkoitettu yksinomaan suuntaa-antavaksi ja se ei missään tapauksessa korvaa lääketieteellistä diagnoosia tai kliinistä konsultointia eikä sillä voida korvata lääketieteellistä hoitoa.

Tästä johtuen Me emme voi taata täyttä tyytyväisyyttäsi neuvoihin, jotka saat tällaisia työkaluja käyttäessäsi ja emme ota mitään vastuuta siitä mihin tarkoitukseen saatat neuvoja käyttää.

Me suosittelemme sinua kääntymään lääkärisi puoleen saadaksesi lisätietoja tai ollessasi epävarma jostakin.

d. Hypertekstilinkit

Verkkosivustolla esiintyvät hypertekstilinkit saattavat viedä sinut kolmansien osapuolten verkkosivustoille, joiden sisältöä Me emme voi hallinnoida. Näin ollen, siinä laajudessa kuin kyseiset hypertekstilinkit esiintyvät Verkkosivustolla vain internetin selailukokemuksesi helpottamiseksi, kolmansien osapuolten verkkosivustojen avaaminen on sinun valintasi ja yksinomaisella vastuullasi.

5.HENKILÖTIEDOT

Me voimme kerätä tietoja liittyen sinuun, erityisesti kun: (i) tilaat jonkin palvelun; (ii) lataat Ladattavaa Sisältöä; (iii) kirjaudut sisään; (iv) haet mukaan peliin/kilpailuun; (v) lähetät Meille sähköpostia; (v) vastaat kyselyyn tai tutkimukseen.

Jos keräämme henkiöltietojasi Verkkosivuston kautta, löydät tietoja henkilötietojesi käsittelystä Tietosuojailmoituksessa, joka on liitetty tähän.

Saadaksesi lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä, ole hyvä ja tutustu tietosuojaselosteeseemme täällä.

6.EVÄSTEET

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka internetselain tallentaa laitteelle, kun selaat Verkkosivustoa (kuten avaamasi verkkosivut, sisällön avaamisen aika ja paikka jne.) ja jotka voit lukea milloin tahansa, kun avaat saman Verkkosivuston (jäljempänä "Evästeet").

Saadaksesi lisätietoa Evästeiden käytöstä, ole hyvä ja tutustu evästetaulukkoomme täällä.

7.VERKKOSIVUSTON JA KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTAMINEN

Me voimme muuttaa Verkkosivuston ja näiden Käyttöehtojen sisältöä ja tietoja, erityisesti noudattaaksemme uusien soveltuvien lakien ja/tai säädösten säännöksiä sekä parantaaksemme Verkkosivustoa.

Kaikista muutoksista ilmoitetaan sinulle Verkkosivuston kautta ennen kuin ne astuvat voimaan näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Ellei muutos vaadi erikseen ilmaistua hyväksyntääsi, jatkuva Verkkosivuston käyttösi rinnastetaan uusien Käyttöehtojen hyväksyntään.

8.TUNNUSTUKSET

Tämän Verkkosivuston kehitti Julkaisijalle [YHTIÖN NIMI], jonka rekisteröity toimipaikka on [OSOITE], rekisteröity [MAA] numerolla [NUMERO], [EMAIL], [PUHELINNUMERO];

9.VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Me teemme parhaamme pitääksemme huolta Verkkosivuston ja Ladattavan Sisällön saatavuudesta kaikkina aikoina. Emme kuitenkaan voi taata Verkkosivuston pysyvää saatavuutta ja pääsyä sen sisältöön. Saatamme joutua väliaikaisesti estämään pääsyn Verkkosivustolle tai sen joihinkin osiin erityisesti teknisistä huoltosyistä.

Tarkennamme, että internet ja IT tai telekommunikaatio verkot eivät ole virheettömiä ja keskeytyksiä ja häiriöitä saattaa tapahtua. Me emme voi tarjota mitään takuita tässä suhteessa ja Meitä ei voida pitää vastuussa mistään vahingoista, jotka liittyvät internetin ja IT tai telekommunikaatio verkkojen käyttöön, mukaan lukien ja ilman rajoituksia:

-Huono yhteys ja/tai datan ja/tai tiedon vastaanotto internetin kautta;

-Mikä tahansa ulkoinen häirintä tai tietokonevirukset;

-Mikä tahansa vika vastaanottolaitteissa tai viestintäverkoissa; ja

-Mikä tahansa internetin käyttöhäiriö, joka saattaa haitata tämän Verkkosivuston kunnollista toimintaa.

Meidän vastuumme on rajattu suoriin vahinkoihin, poissulkien kaikki muut vahingot tai tappiot. Erityisesti tämä tarkoittaa kaikkia epäsuoria vahinkoja, jotka liittyvät tulojen, liikevaihdon tai liikearvon menetykseen.

10.SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Jos sinulla on kysyttävää, otathan yhteyttä asiakapalveluumme:

L’Oréal Finland Oy

Keilaranta 13A, 02150 Espoo,Finland

Puhelin: +358 075 75 80 00 (avoinna maanantaista perjantaihin klo 10-15)

Sähköposti: neuvonta@loreal.com

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

 

***