Vihreä tiede & koostumukset

Vuonna 2019 uudet shampoomme ja hiustenhoitotuotteemme olivat keskimäärin 91% biohajoavia. Vuoteen 2025 mennessä pyrimme valmistamaan vihreään tieteeseen, kuten biotekniikkaan, perustuvia hiuksia ja ihoa kunnioittavia tehokkaita koostumuksia. *OECD 301 tai vastaavien testien mukaisesti.

Mitä tarkoittaa kestävästi hankittu?

Garnier ottaa toimittajiensa valinnassa huomioon eettiset, ympäristölliset ja sosiaaliset tekijät. Haluamme, että raaka-aineemme tuotetaan ja kerätään vastuullisella ja kestävällä tavalla. Tämä koskee niin maanviljelijöitä, viljelysmaata, maanviljelymenetelmiä, paikallisyhteisöjä kuin muitakin näkökohtia hankinnoissa.

Miksi on tärkeää hankkia raaka-aineita kestävästi?

Garnier pitää kestäviä hankintoja tärkeinä ja tavoitteinamme on varmistaa uusiutuvien raaka-aineiden riittävä uusiutuminen, edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja vähentää vaikutuksiamme ilmastonmuutokseen.

Kuinka voimme edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä?

Garnier hankkii kestävästi esimerkiksi ’Respectful Bee Welfare Program’ -ohjelman ja vastuullisten mehiläishoitajien ja toimittajien verkoston kautta kaikki mehiläisistä peräisin olevat ainesosansa.  Toinen esimerkki on solidaarisen hankinnan ohjelmamme yhteistyö PRONATURAn kanssa, joka on auttanut 23 meksikolaista perhettä siirtymään luomuviljelyyn ja edistänyt luonnon monimuotoisuuden säilymistä heidän maatilojaan ympäröivillä suojelualueilla. 

Mikä on Garnierin kestävän hankinnan strategia?

Tavoitteemme on, että 100% uusiutuvista raaka-aineistamme hankitaan ympäristön kestävään käyttöön pyrkivällä tavalla vuoden 2022 loppuun mennessä. Olemme täysin sitoutuneita suojelemaan luonnon monimuotoisuutta ja maapalloamme hyödyntämällä vihreää tiedettä ja haluamme tarjota kuluttajillemme sekä tehokkaita että kestävälla tavalla valmistettuja Garnier-tuotteita. Nykyään yli puolet Garnierin ainesosista on peräisin uusiutuvista lähteistä, ja vuoden 2025 loppuun mennessä tavoitteemme on, että 100% uusiutuvista aineosistamme hankitaan kestävällä tavalla. 

Kestävä hankinta koskee myös pakkauksiamme. Vuonna 2019 kaikki paperi- ja pahvituotteemme on valmistettu sertifioiduista kestävästi hoidetuista metsistä.

Miten Garnierista tulee vihreämpi?

Olemme kehittäneet uusia 98% luonnollista alkuperää olevia koostumuksia ja Ecocertin sertifioimia luomuihonhoitotuotteita. Vähennämme jatkuvasti tuotteidemme ympäristöjalanjälkeä. Tehdasalueidemme hiilidioksidipäästöt ja vedenkulutus ovat vähentyneet merkittävästi. 

Yhä useammat luonnollista alkuperää olevat ainesosamme hankitaan kestävästi ja tarjoamme luonnollista alkuperää olevia koostumuksia kaikissa tuoteryhmissämme. Vuonna 2019 esittelimme uuden luomusarjan. Olemme tehneet tehdasalueistamme kestävän kehityksen mukaisia, vähentäneet neitseellisen muovin käyttöä pakkauksissa ja lisänneet samalla kierrätystä.

Mitä on vihreä tiede?

Vihreä tiede kattaa kaiken tieteellisen tiedon, mukaan lukien luonnosta saatavien raaka-aineiden valmistamisen tehokkaiksi luonnosta peräisin oleviksi ainesosiksi käyttämällä ympäristöä kunnioittavia prosesseja, kuten uuttamista tai käymistä. Garnier hyödyntää uusimpia biotieteitä valmistaakseen luonnon antimista laadukkaita kestävästi kehitettyjä tuotteita.

Mitä vihreä viljely on?

Maatalouskäytännöt, jotka edistävät luonnosta saatavien raaka-aineiden tuotantoa vahingoittamatta ekosysteemiä ja vähentävät samalla ympäristövaikutuksia. Esimerkiksi vähentämällä vedenkulutusta, hiilidioksidipäästöjä ja jätteiden määrää.  

Mitä on vastuullisesti tuotettu kosmetiikka?

Yhä useammat koostumusten luonnollista alkuperää olevat ainesosat hankitaan kestävästi kaikissa tuoteryhmissämme, mukaan lukien uusi luomusarjamme.

Olemme parantaneet tehdasalueidemme kestävyyttä ja vähentäneet neitseellisen muovin käyttöä pakkauksissa ja lisänneet samalla kierrätetyn materiaalin käyttöä. 

Pyrimme edistämään kokonaisvaltaista lähestymistapaa kauneuteen kestävän kehityksen strategiamme avulla. Sitoudumme vähentämään tuotteidemme ympäristövaikutuksia niiden koko elinkaaren ajan ja pyrimme säästämään luonnonvaroja, hyödyntämään uusiutuvaa energiaa ja vähentämään jätteiden määrää.

Mitä tarkoittaa ekologisesti kehitetty koostumus?

Laboratoriomme ovat useiden vuosien ajan suorittaneet elinkaariarviointeja tuotteidemme ympäristövaikutusten mittaamiseksi. Pyrimme kehittämään koostumuksiemme biohajoavuutta, vähentämään vesijalanjälkeämme ja vähentämään tuotteidemme vaikutusta vesistöihin.