Enemmän uusiutuvaa energiaa

Viimeisen 15 vuoden aikana olemme vähentäneet tehdasalueittemme vedenkulutusta 45% ja hiilidioksidipäästöjä 72%. Vuoteen 2025 mennessä 100% tehtaistamme ovat hiilidioksidineutraaleja ja käyttävät vain uusiutuvaa energiaa.

Kuinka vähennämme hiilidioksidipäästöjä?

Kaikki tehdasalueemme pyrkivät jatkuvasti vähentämään hiilidioksidipäästöjään optimoimalla energiankäyttöä paremmalla rakennussuunnittelulla ja eristyksillä sekä käyttämällä energiatehokkaita tekniikoita teollisuusprosesseissa sekä hankkimalla enemmän paikallista uusiutuvaa energiaa.

Näiden toimien avulla vähensimme hiilidioksidipäästöjämme 72% vuosien 2005–2019 välillä. Tavoitteemme on, että kaikki tehdasalueemme ovat hiilidioksidineutraaleja vuoteen 2025 mennessä. Hyödynnämme kullekin tehdasaluelle parhaiten sopivia tekniikoita: biometanisointi, aurinkopaneelit, biomassa, tuulienergia jne.

Miten vähennämme energiankulutustamme?

Tuotantolaitoksissa ja jakelukeskuksissa jatkamme energiankulutuksen optimointia ja tavoitteemme on käyttää 100% uusiutuvaa energiaa vuoteen 2025 mennessä.

Millainen on kestävä tehdasalue?

Kestävä tehdasalue on uusiutuvaa energiaa käyttävä ja hiilidioksidineutraali.

Miten vähennämme vedenkulutusta?

Garnier kartoittaa tehtasalueidensa vedenkäyttöä vähentääkseen merkittävästi teollisuuden vedenkulutustaan. Meillä on jo kolme vedenkierrätystä käyttävää tehdasta, joissa teollisuuden vedenkulutus katetaan sataprosenttisesti (esimerkiksi puhdistamiseen ja jäähdyttämiseen) käsitellyllä, kierrätetyllä ja kierrätettävällä vedellä. Emme enää tarvitse uutta vettä näihin prosesseihin.

Käsittelemällä ja kierrättämällä vettä sisäisessä verkostossa, voimme vähentää vedenkulutustamme ja tehtasalueen ympäristövaikutuksia.   Kolme vedenkierrätystä käyttävää tehdastamme ovat säästäneet yli 8 miljoonaa litraa vettä vuonna 2019 vuoteen 2018 verrattuna - ja ovat olleet esimerkkinä muille tehtaille ympäri maailmaa.

 

Kuinka Garnier vähentää hiilidioksidipäästöjään?

Osana jatkuvaa pyrkimystämme vähentää tuotteidemme ympäristövaikutuksia, tuemme kaikkia Garnierin tehdasalueita, jotta niistä tulee hiilidioksidineutraaleja ottamalla käyttöön 100% uusiutuvaa energiaa seuraavien viiden vuoden aikana.