Enemmän solidaarista hankintaa:

Vuonna 2019 autoimme 670 paikallisyhteisöä ympäri maailmaa. Vuoden 2025 loppuun mennessä Garnier tulee auttamaan 800 paikallisyhteisöä osana solidaarisen hankinnan ohjelmaamme.

Kuinka Garnier auttaa maanviljelijöitä?

Solidaarisen hankinnan ohjelmamme tarjoaa työmarkkinoilta syrjäytyneille ihmisille pääsyn työhön ja säännölliset tulot. Olemme sitoutuneet toteuttamaan reilun kaupan käytäntöjä koko toimitusketjussa tukeaksemme ja vahvistaaksemme maanviljelijöitä ja muita työntekijöitä ja auttaaksemme heitä kasvattamaan tulojaan ja taataksemme heidän toimeentulonsa.   Tarjoamme myös koulutusta maanvlijelyn kehittämiseksi ja annamme heille tietoa luomuviljelystä.

Kuinka Garnier auttaa paikallista taloutta?

Olemme antaneet monille itsenäisille maanviljelijöille mahdollisuuden terveydenhuoltoon tai julkisiin varoihin. Vuonna 2019 ohjelma antoi 670:lle sosiaalisia tai taloudellisia haasteita kohtaavalle paikallisyhteisölle mahdollisuuden työhön ja kohtuullisille tuloille. Solidaarisen hankinnan ohjelmamme ja muiden sosiaalisesti vastuullisten hankintaohjelmiemme avulla olemme myös yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa auttaneet vahvistamaan paikallisyhteisöjä ympäri maailmaa.