SELKEÄ ARVOSANA

”Kokonaisvaikutuset ympäristöön” on tuotteen kaikkien ympäristövaikutusten arvio mitattuna tuotteen elinkaaren jokaisessa vaiheessa kuluttajille selkeällä ja helposti ymmärrettävällä tavalla. Arviointi sisältää esimerkiksi raaka-aineiden hankinnan, pakkausten ja tuotteiden valmistuksen, käyttöön liittyvät vaikutukset (mukaan lukien suihkussa käytetty kuuma vesi ja koostumuksen biohajoavuus) sekä miten pakkauksista peräisin oleva jäte käsitellään. Tuotteen yleisen vaikutusarvon perusteella jokainen tuote luokitellaan luokasta A luokkaan E. Näistä A-merkinnän saaneet tuotteet ovat parhaita ympäristövaikutusten kannalta. Tuhansia markkinoilla olevia L’Oréal-ryhmän tuotteita analysoitiin raja-arvojen luomiseksi. Arvioinnissa otetaan huomioon 15 ympäristötekijää kuten raaka-aineiden hankinta, tuotteiden valmistusolosuhteet, kuljetus, käyttö ja kierrätettävyys.

Showing you (252) result(s)

Show More

Environmental Score

Product Categories